جاذبه های مشهد

 
 

سفری زیارتی و سیاحتی به مشهد – خرید ساعت مچی

روزنامه قانون: مشهد، شهری که درکنار نام مبارک امام رضا(ع) معنا پیدا می‌کند؛مقصد طلایی ایرانیان برای جلای روح و خلوت با یگانه خالق هستی


سفری زیارتی و سیاحتی به مشهد – خرید ساعت مچی

روزنامه قانون: مشهد، شهری که درکنار نام مبارک امام رضا(ع) معنا پیدا می‌کند؛مقصد طلایی ایرانیان برای جلای روح و خلوت با یگانه خالق هستی