اپلیکیشن موبایل

 
 

با این اپلیکیشن‌ها هیچ وقت گم نمی‌شوید – خرید ساعت مچی

هفته نامه همشهری جوان – محمدتقی حاجی موسی: «از کجا بیام؟» «کروکی اش رو برام بکش»، «بیا، هر وقت نزدیک شدی سوال کن» و ده ها دیالوگ معروف که موقع آدرس پرسیدن و آدرس دادن شکل می گیرد و تازه بعد از همه آن ها باید به تجربیات خویش رجوع کنیم که این موقع از روز فلان اتوبان خلوت تر است یا این که باید از وسط شهر برویم و آخرش هم نتوانیم مقصد را پیدا کنیم و مجبور شویم با یکی دو نفر تماس بگیریم تا سرانجام به سرمنزلبیشتر بخوانید